Virtual Landscape

Utforskande av den virtuella världens löfte om oändlighet och överblick. I världen rör man sig genom ett sluttande landskap där bilder på stativ skildrar min kreativa process med en mängd sidospår som utvecklas och multipliceras som grenarna eller rotsystemet på ett träd. Bilderna skildrar materialexperiment och själva tillblivandet av landskapet som man rör sig igenom.