Key-sociobiotope

Utforskandet av ett oplanerat område i Stockholm, en mellanrumsplats. Filmen Key-sociobiotope blandar 2 perspektiv.

Perspektiv 1: Stadsplanering där sociotopskartor används för att definiera områden i staden utifrån hur de används av människor

Perspektiv 2: ”En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna.”

Filmen gjordes tillsammans med Erik Valbo