A Hole in the wall

Pockets of possibilities. Gråvatten installation på Konstfack

Återkoppling är ett koncept från systemteori som beskrivs som en viktigt komponent för att bygga hållbara, reisilienta system, Det handlar om hur system reglerar sig själva genom återkopplingsloopar.

Installationen skapar en visuell återkoppling till vattnet som spolas ner från ett kök ovanför korridoren där installation sitter.