DIY-lamps

Lampor för studentköket på Konstfack.

Återkoppling är ett koncept från systemteori som beskrivs som en viktigt komponent för att bygga hållbara, reisilienta system, Det handlar om hur system reglerar sig själva genom återkopplingsloopar.

Lamporna formgavs för mitt studentkök på Konstfack och mina studiekamrater, Genom att formge för ett socialt sammanhang jag är del i skapas återkoppling mellan formgivare och de som möter formgivningen och produkterna. Lamporna är gör-det-själv konstruktioner av skrivbordslampor som kontinuerligt går sönder och kasseras på skolan. Tanken var att det här gör-det-själv-återbruks beteendet kan inspirera andra studenter till återbruk av materialflöden som finns i skolan.