20-years rain

”Ett 20-årsregn är ett mycket kraftigt regn som i stadsmiljö kan leda till att vattenhanteringen blir översvämmad och föroreningar rinner direkt ut i vattendrag istället för att renas”

Droppen kopplas in på befintligt avlopp från motorvägen och buffrar samt visar flöde av regnvatten från motorvägen, den växer vid ett häftigt regn och krymper under några dagar långsamt ihop när vattnet dräneras. I ett inspektionsfönster kan man betrakta hur föroreningar över tid sjunker till botten och vattnet klarnar.